Uspostava mobilnog postrojenja za obradu / recikliranje građevinskog otpada Kopko d.o.o.
KK.06.3.1.17.0027


Aktivnosti projekta koja se odnosi na mobilno postrojenje za obradu i recikliranje građevnog otpada u funkcionalnim cjelinama društvo Kopko s ponosom obavještava kako je završen postupak povećanja konkurentnosti, svijesti građana I ostalih korisnika u potpunosti.
Radna sposobnost dovedena je do pune kapacitiranosti.
Mjerenje svih budućih projekcija smanjenja količina pokazatelja projekta odloženog na odlagališta, usmjerena su na dostizanje doprinosa projekta sufinanciranog od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničko tijelo 1, odnosno Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti kao Posredničko tijelo 2.

Projekt obuhvaća nabavku, montažu i testiranja mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada.
Mobilno postrojenje unutar predloženih potreba, montira se na lokacije nastanka većih količina građevnog otpada na području gdje obuhvat zahtjeva.
Smještaj i servisiranje postrojenja je predviđeno na području Općine Ernestinovo, naselje Divoš, k.o.Orlovnjak, kčbr. 1/47.
Adresa za dostavljanje građevnog otpada za obradu i recikliranje otvoreno je za sve vrste korisnika i dionika.
Vašim i našim novim sustavom za obradu i recikliranje građevnog otpada, otkrivamo nove svjesne metode očuvanja okoliša, a konačno i očuvanja zdravlja I biološke raznolikosti u područjima primjene.

Projekt sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao poboljšanje svijesti građana, gospodarskih subjekata, jedinica lokalnih uprava i samouprava, kao i samog korisnika Kopko d.o.o. čini veliki uspjeh i zalog za budućnost planete Zemlje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi:
8.415.000,00 kn
Ukupna vrijednost potpore ESI fodnova:
5.436.089,99 kn

Informativno obrazovna aktivnost o
informiranju dionika >>> 

Prezentacija za javnost nastanka glomaznog građevinskog otpada na podučju obuhvata zahtjeva
Obrada i recikliranje građevnog otpada unutar funkcionalnog dvorišta
Pogonski sustav za očuvanje zdravlja i biološke raznolikosti
Radna sposobnost strojeva recikliranja